Sten Demon

Sten Demon werkt al meer dan zeven jaar in het IT-recht. In dit kader heeft Sten veel grote en kleine organisaties geadviseerd over het intellectueel eigendomsrecht, privacyrecht, contractenrecht, ondernemingsrecht en legal tech.

Legal tech. Juridisch werk kan goedkoper, efficiënter en inhoudelijk beter met de inzet van de juiste technologieën. Dit is wat Sten gemerkt heeft als adviseur en in-house jurist bij verschillende organisaties. Om deze reden focust Sten zich op het adviseren van organisaties bij het kiezen van het juiste (juridische) tool en het goed implementeren van de gekozen tools.

Sten houdt zich meer dan zes jaar bezig met het privacyrecht. Hij vindt het een belangrijk rechtsgebied. Sten heeft zich de afgelopen jarenveel beziggehouden met het adviseren over privacyrecht, maar vooral ook met de praktische implementatie van de verplichtingen die voortvloeien uit deze wetgeving.

Overeengekomen met deze rechtsgebieden is dat er vaak IT-contracten bij betrokken zijn. Sten vindt dat een juridische blik helaas niet altijd goed is bij IT-contracten. Juridische valkuilen moeten uiteraard voorkomen worden, maar door de IT goed te begrijpen en mee te denken over de praktische gevolgen van verschillende afspraken, kun je echt waarde toevoegen.

Het intellectueel eigendomsrecht is het rechtsgebied waar Sten al in zijn studententijd veel interesse in had. Deze interesse is gebleven en kan hij regelmatig toepassen als hij IT-bedrijven ondersteunt. Denk aan softwarecontracten of vragen rondom de bescherming van software.

Steeds meer ‘programmatuur’ wordt niet meer op computers van medewerkers geïnstalleerd, maar wordt geleverd als een dienst via het internet (Software as a Service). Wat als deze dienstverlener echter failliet gaat? Kan de afnemer de dienst dan nog wel gebruiken? Misschien nog wel belangrijker: kan de afnemer eigenlijk nog wel bij zijn belangrijke gegevens? Sten help organisaties al jarenlang bij het opzetten van continuïteitsregelingen om de voornoemde risico’s te verkleinen of om bij een dienstverlener juist een unique selling point te creëren.

Relevante opleidingen

  • Activiteiten

    Sten is een van de auteurs van het boek “Van artificial intelligence tot zoekfunctie”.

    Op dit moment focust Sten zich op legal operations & legal tech consultancy. Hij heeft namelijk gemerkt dat veel organisaties beter geholpen zijn met de opzet van goedlopende juridische processen en ondersteunende technologieën, dan met het antwoord op een juridische vraag of tijdelijke juridische ondersteuning. Omdat organisaties hier zoveel mee geholpen zijn, is dit dankbaar werk.

    Referenties